Biskup Polowy dokonał aktu poświecenia dzwonu upamiętniającego jubileusz 50-lecia konsekracji kościoła na Boernerowie
Categories: Aktualności

Jubileusz 50-lecia konsekracji kościoła na Boernerowie

Jerzy Bogdan Raczek

    Akcja Katolicka

 

 Uroczystości 50-tej rocznicy konsekracji kościoła dokonanej przez bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego zorganizował ks. kan. płk Andrzej Piersiak, proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii Wojskowo – Cywilnej na Boernerowie wraz z kapelanami – wikariuszami. Po tygodniowych rekolekcjach prowadzonych przez ks. dr. Wojciecha Lecha główna Eucharystia jubileuszowa z udziałem JE Biskupa Polowego Wiesława Lachowicza rozpoczęła się w niedzielę 29 października 2023 roku o godz. 13:15.

Po procesyjnym wejściu i zajęciu miejsca wokół ołtarza przez głównego celebransa Mszy św. księdza biskupa Wiesława Lechowicza, Biskupa Polowego i dziesięciu księży koncelebransów, ks. kan. płk Andrzej Piersiak, proboszcz parafii wydał krótki rozkaz:

„Sztandar Wojskowej Akademii Technicznej – wprowadzić!”.

Gdy poczet sztandarowy zajął miejsce po prawej strony ołtarza, chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego pięknie zaśpiewał prastary hymn polskiego rycerstwa „Bogurodzica dziewica, Bogiem sławiena Maryja…”

Gospodarz uroczystości ks. kan. płk Andrzej Piersiak (fot. 1) powitał bp. Wiesława Lechowicza, Biskupa Polowego i uczestników Mszy św. następującymi słowami:

    „Król Salomon stojąc w nowo wybudowanej świątyni jerozolimskiej pytał: czy naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Oto niebiosa nie mogą cię ogarnąć, a cóż dopiero ta świątynia, którą zbudowałem?!

Być może to samo pytanie towarzyszyło tym, którzy 87 lat temu przystępowali do wznoszenie pierwszej drewnianej kaplicy na tym miejscu, a która z czasem, staraniem kapelanów wojskowych, została przebudowana w obecną świątynię. 50 lat temu dokonano obrzędu konsekracji, czyli przekazania świątyni przez liturgiczny obrzęd namaszczenia, któremu przewodniczył bł. prymas kard. Stefan Wyszyński, na wyłączną własność Panu Bogu. Świadkiem tego wydarzenia jest kamień umieszczony w ogrodzie przykościelnym.

Dzisiaj my, zgromadzeni wokół Chrystusowego ołtarza, chcemy wyśpiewać Panu Bogu Te Deum laudemus za Jego obecność pośród nas na tym miejscu, za budowniczych tej świątyni, za tych, którzy przez lata doświadczali tutaj Bożej łaski i za tych, którzy dzisiaj się gromadzą, aby tu spotykać się z Panem Bogiem twarzą w twarz.

Serdecznie witam Pasterza naszej diecezji wojskowej, ks. bp. Wiesława Lechowicza, Ordynariusza Polowego. Witam wszystkich kapłanów zarówno z Ordynariatu Polowego jak też z Archidiecezji Warszawskiej.

Witam serdecznie przybyłych gości, którzy pragną z nami przeżywać dzisiejsza uroczystość: 

 • witam Pana gen. dyw. Macieja Klisza (fot.2), dowódcę operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych wraz małżonką;
 • witam Pana płk. Piotra Kurzyka, prorektora ds. wojskowych Wojskowej Akademii Technicznej;
 • witam Pana płk. dr. inż. Marcina Kloskę, Dowódcę Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń wraz małżonką;
 • witam Pana Pawła Dziubę, dyrektora Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa;
 • witam Pana Zbigniewa Błażejewskiego, dyrektora Drukarni Wydawnictw Specjalnych.

Witam poczet sztandarowy Wojskowej Akademii Technicznej i podchorążych w strojach historycznych.

Bardzo serdecznie witam chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Witam wszystkich parafian i gości zgromadzonych na tej liturgii. Wszystkich zapraszam do wspólnej modlitwy. 

Księże biskupie – na początku proszę o poświęcenie popiersia konsekratora naszej świątyni, bł. prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego a następnie o odprawienie Mszy św. w intencji naszej wspólnoty oraz wygłoszenie pasterskiego słowa. A po Mszy św. proszę jeszcze o poświęcenie dzwonu jubileuszowego”. (ks. kan. płk Andrzej Piersiak zakończył przywitanie – przyp. aut.)

Biskup Polowy wraz z duchownymi przeszedł do kruchty wejścia bocznego, gdzie poświęcił tablicę upamiętniającą bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego (fot. 03 i 04). Projekt i wykonawcą tablicy i popiersia konsekratora kościoła jest prof. Czesław Dźwigaj z Krakowa – artysta, rzeźbiarz, uczeń Antoniego Hajdeckiego, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Po poświęceniu tablicy jubileuszowej rozpoczęła się liturgia Mszy św. pod przewodnictwem Biskupa Polowego. Koncelebransami byli:

 • ks. kan. płk Andrzej Piersiak, proboszcz parafii na Boernerowie;
 • ks. kan. płk Radosław Michnowski, dziekan Dekanatu Wojsk Obrony Terytorialnej;
 • ks. kan. kpt. dr Rafał Kaniecki, kanclerz Kurii Polowej;
 • ks. kan. ppłk Marcin Czeropski;
 • ks. ppłk Marcin Janocha, sekretarz Biskupa Polowego;
 • ks. Kazimierz Janiec, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Aniołów na Bemowie;
 • ks. kan. Jan Popiel, proboszcz parafii pw. św. Łukasza Ewangelisty na Jelonkach;
 • ks. prał. Wiktor Ojrzyński, dziekan dekanatu jelonkowskiego;
 • ks. dr Wojciech Lech.

Homilię wygłosił bp. Wiesław Lechowicz, Biskup Polowy (fot. 05). Nawiązał w niej do uroczystości sprzed 50 laty:

„Nie często się zdarza żeby modlić się w świątyni konsekrowanej przez kogoś kto został ogłoszony świętym lub błogosławionym. Jest to powód do wielkiej radości i do dumy, że przed 50 laty Kardynał Stefan Wyszyński, dzisiaj błogosławiony, poświęcił mury tej świątyni. Przed laty miał też wiele wspólnego z Wojskiem Polskim, był Kapelanem AK w Kampinosie pod pseudonimem Radwan III. Dzisiejsza Ewangelia koresponduje znakomicie z hasłem, które towarzyszyło Prymasowi przez całe życie. Wspominał kiedyś, jak pewnego dnia będąc w Laskach wiatr przyniósł ze spalonej Warszawy kartkę, tam wypisane były dwa słowa „będziesz miłował”. Te same słowa, które Jezus wypowiedział na pytanie, które z przykazań jest najważniejsze. Będziesz miłował Pana Boga swojego z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił swoich, a drugie przykazanie – bliźniego jak siebie samego.”

Przedstawiciele Rady Parafialnej podziękowali za sprawowaną Eucharystię w 50-tą rocznicę konsekracji kościoła na Boernerowie i wręczyli biskupowi wiązankę kwiatów (fot. (06). Uczestnicy uroczystości podziękowali Biskupowi Polowemu gromkim brawami.

Z kolei ksiądz proboszcz Andrzej Piersiak odczytał treść Dekretu Biskupa Polowego o wyróżnieniu Jerzego Bogdana Raczka najwyższym oznaczeniem Ordynariatu Polowego „Komandorią „W Służbie Bogu i Ojczyźnie” za szczególne zasługi dla Ordynariatu Polowego.

Biskup Polowy w towarzystwie księdza Andrzeja Piersiaka dokonał aktu dekoracji Komandorią Jerzego Bogdana Raczka (fot. 07 i 08). Wręczył mu też dyplom i legitymację odznaczenia (fot. 09).

Ksiądz proboszcz podziękował Biskupowi Polowemu i wszystkim sprawującym Eucharystię następującymi słowami:

Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawcy moim, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest Imię Jego” – tymi słowami Maryja uwielbia Boga za nawiedzenie Jej domu przez niebieskiego Posłańca i zaproszenie do udziału w zbawczym planie. Dzisiaj, wraz z Maryją, Matką Miłosierdzia chcemy i my dziękować Bogu za dar tej świątyni, jako miejsce Jego szczególnej obecności pośród nas. Chcemy dziękować Bogu za budowniczych tej świątyni, za tych, którzy 50 lat temu dokonali jej konsekracji czyli przekazania przez liturgiczny obrzęd namaszczenia na wyłączną własność Panu Bogu.

Od 87 lat, czyli od wybudowania pierwszej kaplicy w tym miejscu doświadczamy tu osobistego spotkania z Bogiem twarzą w twarz podczas każdej sprawowanej Eucharystii. W tym miejscu słuchamy Bożego Słowa i doświadczamy, że Boże miłosierdzie jest większe od ludzkich słabości!

Iluż przez te lata od tego miejsca rozpoczęło swoją przygodę z Panem Bogiem i Kościołem, stając się dziećmi Bożymi!

Iluż po raz pierwszy w tym miejscu przystąpiło do Stołu Pańskiego!

Iluż młodych otrzymało Ducha Świętego i Jego dary w sakramencie bierzmowania!

Ileż par, po złożeniu sobie tutaj ślubowania, rozpoczęło wspólne życie małżeńskie z Bożym błogosławieństwem!

W końcu – ileż osób po sprawowanej tutaj liturgii pogrzebowej, zostało odprowadzonych na miejsce, gdzie oczekują na swoje zmartwychwstanie!

Bogu Wszechmogącemu niech będą dzięki za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone. Bogu niech będą dzięki za kapłanów, którzy tutaj posługiwali i teraz posługują, za wszystkich kapłanów zebranych wokół ołtarza. Szczególne podziękowanie kierujemy do ks. dr. Wojciecha Lecha, który tygodniowe rekolekcje przygotowywał nas do świętowania dzisiejszego jubileuszu.

Bogu niech będą dzięki za błogosławionego Prymasa, księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, konsekratora tej świątyni!

Bogu niech będą dzięki za księży biskupów, którzy tutaj przybywali by sprawować pasterska posługę. Dzisiaj to podziękowanie wraz z wiązanką kwiatów składamy na ręce naszego pasterza, księdza biskupa Wiesława Lechowicza, Ordynariusza Polowego!

Ekscelencjo, Księże Biskupie „Bóg zapłać” za dzisiejszą obecność pośród nas, za sprawowaną w naszej intencji Mszy św. i wygłoszone pasterskie słowo. Dziękujemy wszystkim gościom, dowódcom wojskowym na czele z dowódcą operacyjnym Rodzaju Sił Zbrojnych a także chórowi Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Wszystkim składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Niech Dobry Bóg nam błogosławi, a Maryja Matka Miłosierdzia przytuli nas do swego serca i uczy jak być miłosiernym każdego dnia.

„Bóg zapłać” i „Szczęść Boże”.  (ks. kan. płk Andrzej Piersiak zakończył podziękowania – przyp. aut.)

Po tych słowach Biskup Polowy udzielił zebranym pasterskiego błogosławieństwa. Zgodnie z prośbą księdza proboszcza Biskup Polowy z duchowieństwem i uczestnikami opuścili świątynię i udali się na plac przedkościelny. Po stosownej modlitwie Biskup Polowy dokonał aktu poświecenia dzwonu upamiętniającego jubileusz 50-lecia konsekracji kościoła na Boernerowie (fot. 10-12). Dzwon odlany został w Prywatnym Przedsiębiorstwie Usługowym „EI-MECH” Doroty Łania w 37-203 Gniewczynie przy ul. Trynieckiej 44A. Dzwon waży 420 kg. Wydawany dźwięk określony został jako ais (b).

Każdy uczestnik miał okazję zadzwonić nowym dzwonem, co sprawiało im ogromną radość (fot. 13 i 14).

Autor artykułu Jerzy Bogdan Raczek z Akcji Katolickiej (fot. 15) składa niniejszym podziękowanie panu Marcinowi Ładzie (fot. 16), wiceprezesowi Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP za udostępnienie fotografii jego autorstwa wykonanych podczas uroczystości 50-lecia konsekracji kościoła na Boernerowie. Jerzy Bogdan Raczek z rodziną i przyjaciółmi (fot. 17).

Autor zdjęć: Marcin Łada