Kontakt

Nr telefonu do księdza dyżurnego:

+48 511 63 22 88

tel./fax

261-85-50-26 

Kancelaria parafialna  czynna:

wtorek, środa, czwartek, piątek
w godzinach 16:30 – 17:30

Parafia cywilno-wojskowa
p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej

ul. gen. S. Kaliskiego 49
01-476 Warszawa

 

nr konta parafialnego

08 1020 1055 0000 9302 0492 4462


Parafia cywilno-wojskowa
p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 49,
01-476 Warszawa
tel/fax 261-855-026

 

Ochrona dzieci i młodzieży

Asystentka odpowiedzialna za ochronę dzieci i młodzieży w naszej Parafii:

Pani mgr Monika PIOTROWSKA

tel. 691 025 290

mail: moan24@wp.pl

Delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży w Ordynariacie Polowym

tel. 261-87-11-93