Namaszczenie chorych

Z Kodeksu Prawa Kanonicznego:
Namaszczenia chorych można udzielić wiernemu, który po osiągnięciu używania rozumu, znajdzie się w niebezpieczeństwie śmierci na skutek choroby lub starości.

Sakrament ten wolno powtórzyć, jeśli chory po wyzdrowieniu znowu ciężko zachoruje lub jeśli w czasie trwania tej samej choroby niebezpieczeństwo stanie się poważniejsze (kan. 1004).

Sakramentu należy udzielać chorym, którzy – będąc przytomni na umyśle – przynajmniej o niego prosili (kan. 1005).

Nie wolno udzielać namaszczenia chorych tym, którzy uparcie trwają w jawnym grzechu ciężkim (kan. 1007).

Jak zaprosić księdza do chorego
Regularnie do chorych zgłoszonych w zakrystii lub kancelarii udajemy się w każdy pierwszy piątek miesiąca.

W nagłych przypadkach można wezwać kapłana o każdej porze dnia i nocy (tel. 511 63 22 88).