Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna  czynna:

 wtorek, środa, czwartek, piątek
w godzinach 16:30 – 17:30

Nr telefonu do księdza dyżurnego:

+48 511 63 22 88

tel./fax

261-85-50-26 

W PILNYCH SPRAWACH LOSOWYCH MOŻNA KONTAKTOWAĆ SIĘ Z KSIĘDZEM W ZAKRYSTII – PRZED LUB PO MSZY ŚWIĘTEJ

Parafia cywilno-wojskowa
p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej

ul. gen. S. Kaliskiego 49
01-476 Warszawa

nr konta parafialnego

08 1020 1055 0000 9302 0492 4462Do Ordynariatu Polowego należą katolicy Kościoła łacińskiego i katolickich Kościołów wschodnich:

a) żołnierze zawodowi, wojskowi emeryci i renciści, ich współmałżonkowie, dzieci, także pełnoletnie, o ile mieszkają w domu rodziców oraz inne osoby zamieszkujące razem z nimi;
b) żołnierze w czynnej służbie wojskowej (niezawodowi) , w czasie pełnienia tej służby;
c) żołnierze służby terytorialnej w czasie trwania służby;
d) pracownicy Resortu Obrony Narodowej, funkcjonariusze oraz inni pracownicy zatrudnieni w instytucjach wojskowych, ich współmałżonkowie, dzieci, także pełnoletnie, o ile mieszkają w domu rodziców oraz inne osoby zamieszkujące razem z nimi;
e) uczniowie i studenci szkół oraz uczelni wojskowych;
f) zatrudnieni lub przebywający w szpitalach wojskowych, w domach opieki i w podobnych instytucjach wojskowych;
g) członkowie instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego oraz wierni świeccy zatrudnieni na stałe przez Ordynariusza Polowego lub za jego zgodą;
h) kombatanci i weterani uznani za takich przez prawo państwowe;
i) funkcjonariusze i pracownicy Straży Granicznej, ich współmałżonkowie, dzieci, także pełnoletnie, o ile mieszkają w domu rodziców oraz inne osoby zamieszkujące razem z nimi;
j) funkcjonariusze i pracownicy Służby Ochrony Państwa, ich współmałżonkowie, dzieci, także pełnoletnie, o ile mieszkają w domu rodziców oraz inne osoby zamieszkujące razem z nimi.

ŻRÓDŁÓ: Biuletyn Urzędowy Ordynariatu Polowego