Adoracja

Katechizm Kościoła Katolickiego, w punkcie 2096 mówi:


„Adoracja jest pierwszym aktem cnoty religijności. Adorować Boga oznacza uznać Go za Boga, za Stwórcę i Zbawiciela, za Pana i Mistrza wszystkiego, co istnieje, za nieskończoną i miłosierną Miłość. „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz” (Łk 4, 8) mówi Jezus, powołując się na Księgę Powtórzonego Prawa (Pwt 6, 13)”.

 

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszej parafii odbywa się w piątki w godzinach: 16:00-18:00, o 17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia.